Jag heter Pebbles Karlsson Ambrose och jag har en psykossjukdom. Min diagnos är närmare bestämt schizoaffektivt syndrom. Det kan man säga är någonting mitt emellan bipolär sjukdom och schizofreni. Mitt liv har varit som en berg- och dalbana och jag har drabbats av flera perioder av vanföreställningar. Det har varit tufft.

Livet är tufft för oss med svåra psykiska sjukdomar i Sverige, gruppen som sådan är den som har allra sämst – sett till både livslängd och ekonomi. Livslängden är cirka upp till 15 år kortare än den för övrig befolkning.

Den höga dödligheten beror på många saker. Främst beror det faktiskt på att patientgruppen jag tillhör får sämre somatisk vård, det vill säga vård som inte är psykiatri. De vanligaste dödsorsakerna är hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Men andra orsaker till att folk dör i förtid är social utslagning, suicid, våld och rökning. Denna sköra grupp är också en riskgrupp för missbruk och kan till exempel självmedicinera och/eller ha dubbeldiagnoser.

Många med psykossjukdomar är överviktiga och motionerar för lite, så även jag. Varför det är så vet vetenskapen inte riktigt. Kanske är det så att själva sjukdomen är förenad med en ämnesomsättningsdefekt? Klart är i alla fall att man har bristande mental och fysisk energi. Det gör att man inte rör sig så mycket. I mina sämsta perioder har jag inte ens gått ut. Jag orkade inte heller laga mat och levde på mackor.

Ytterligare ett av de stora problemen är att många med de svåra psykiska sjukdomarna skäms eller möts av fördomar. Omgivningens dom kan falla hårt över ”galningar”, ”psykfall” och ”pundare” och många är rädda. Media skriver ibland olyckligt om ”våldspsykopater” och bidrar till en missvisande bild av att psykisk sjuka människor är jättefarliga.

Att den psykiska ohälsan ökar i hela västvärlden är mycket oroande och att ungdomar idag mår så dåligt i vårt land är något som vi måste ta på största allvar. Faktum är att man i EU tror att depression kommer att vara den vanligaste sjukdomsorsaken 2020.

Jag vet att WHO:s stora satsning i världen på World Mental Health Day den 10 oktober får genomslag runt om på vår jord. Årets tema handlar om värdighet. Det handlar om mänskliga rättigheter för alla oss med psykisk sjukdom, vår rätt till kompetent vårdpersonal, vår rätt till delaktighet i vår egen behandling, om respekt i alla möten, om inkluderande i samhället och om vår rätt till information.

Jag vill att vårt framtida Sverige ska bli en modern välfärdsstat att vara stolt över, där vi värnar om de allra svagaste på bästa sätt. Vi kan bättre! Jag vill att den här sköra patientgruppens frågeställningar synliggörs. Jag vill att de politiker och studenter, som kommer att avgöra hur vår framtida vård och omsorg ser ut, har mer forskning att luta sig på. Jag vill att vetenskapen ska komma längre, få mer kunskap om hur hjärnan fungerar.

Mental Health Run gör sitt till denna höstdag för att synliggöra psykisk ohälsa, ta bort fördomar och ge pengar till forskning. Anmälningsavgifterna går till Psykiatrifonden som bekämpar psykiska sjukdomar och stödjer utvecklingen av bättre undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder i psykiatrin. Mental Health Run är också en fiffig idé, eftersom den uppmuntrar till att vi kommer ut och rör på oss. Jag ser fram emot en rolig och meningsfull upplevelse!

Därför deltar jag i Mental Health Run i Stockholm den 10 oktober!

 

Pebbles Karlsson Ambrose är författare och föreläsare och nu aktuell med sin tredje bok ”Vid vansinnets rand” (Ordberoende förlag) som handlar om hennes liv med en psykossjukdom. Den är sprungen ur bloggen med samma namn på 1177 Vårdguiden (http://blogg.1177.se/vid-vansinnets-rand) där hon också har blivit intervjuad och skrivit krönikor. Författaren har även skrivit science fiction-romanen Bergsstjärnan (Recito förlag) och faktabiografin ”Jag vet inte var psykoser kommer ifrån. Om att insjukna i och leva med en psykossjukdom” (Ordberoende förlag). Hon har också medverkat i fyra antologier. Pebbles är född 1970, är Stockholmare och jobbade i femton år med reklam och PR innan hon blev allvarligt sjuk. Hon är krönikör för tidningen Vårdfokus och bokbloggar hos Bookiecookiez. Läs mer om författaren på www.pebbles.se