Psykisk ohälsa påverkar ALLA. Det drabbar inte bara den enskilda personen eller dess anhöriga eller vänner. Psykisk ohälsa påverkar hela samhället.

2014 bad regeringen Försäkringskassan att genomföra en studie av sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. Grunden till detta var omfattande diskussioner gällande de senaste årens ökande sjukfrånvaro. Försäkringskassan sammanställde detta i Socialförsäkringsrapport 2014:4 och påvisade i denna rapport att psykiska diagnoser var en stor bidragande faktor till de ökade antalet sjukskrivningar.

Man konstaterade bland annat att svag psykosocial arbetsmiljö har stor betydelse för antalet sjukfall med psykisk diagnos. Bristande psykosocial arbetsmiljö finns bland annat inom offentlig sektor, en sektor som utgörs av drygt 1,5 miljoner anställda. Av dessa 1,5 miljoner är ca 800 000 anställda inom vård- och omsorg samt skola (förskola, grund. och gymnasieskola), de har rapporterat en bristande psykosocial arbetsmiljö i högre grad. Sjukfall inom denna grupp har en betydande effekt på samhället i kostnad och produktionsbortfall. Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och sjukfall p.g.a. detta har självklart betydelse för den drabbade individen, men även för arbetsplatsen och för hela samhället.

Psykisk ohälsa kan leda till sänkt livskvalitet och förutom detta kan det även ge upphov till  diskriminering, isolering och stigmatisering. Därför är förebyggandet av psykisk ohälsa av stor vikt för oss alla, för hela samhället.

Jessica Ericsson är ordförande i programberedningen för folkhälsa och psykiatri i Stockholms läns landsting. De bevakar frågor inom bl.a. psykiatri och bereder ärenden inom detta område till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Jessica har själv under perioder varit drabbad av ångest, samt varit anhörig och vän till många andra i sin omgivning som drabbats av psykisk ohälsa och sjukdom. Flera av de som hon jobbat med har drabbats.

Jessica brinner för dessa frågor och för arbetet att förebygga psykisk ohälsa. Hon påpekar att trots att det kan drabba oss alla och trots att det påverkar oss alla så pratar man fortfarande om det som att det vore något konstigt eller ovanligt, något som bara drabbar andra. Jessica tycker att vi måste ändra på detta, att vi alla måste börja behandla och prata om psykisk ohälsa som alla andra sjukdomar då det påverkar hela vårat samhälle.

Jessica kommer att vara med på Mental Health Run den 8 oktober för att ytterligare belysa denna fråga.