Tidigare föreläsningar

Annso Blixt & Louise Aronsson, Team Tilia.
Annso Blixt är grundare av den ideella organisationen Tilia, som stöttar unga och unga vuxna till ökad psykisk hälsa. Hon och Louise Aronsson, verksamhetsledare, driver idag Tilia tillsammans med övriga anställda och 100 volontärer. 

Tilia syftar till att vara en lättillgänglig stödverksamhet som bland annat har en stödchatt som är öppen varje kväll, året om, inga undantag storhelger. De har också en del i verksamheten som verkar förändrande, där ungas röster lyfts till beslutsfattare och politiker för samhällsförändring. Organisationen har bland annat tagit emot Psynkpriset från Sveriges kommuner och regioner och blivit utsedda till årets medmänniskor av Svenska Hjältar. 

Annso och Louise kommer att föreläsa om Tilias åtta verksamma år, där de dagligen mött unga som behövt stöd. En vanlig fråga de får från unga är “Är det psykisk ohälsa eller ‘bara’ livet som gör ont? – vilket de ska försöka besvara.

Tanken är också att genom egna erfarenheter samt med kunskap från åren i ideell sektor och möten med unga prata om och problematisera när hälsa och träning blir ohälsosamt och kravfyllt, samt verktyg att hantera detta.

www.teamtilia.se
@TeamTilia

Karin Hägglund
Karin är tidigare ledamot i Mental Health Run, föreläsare, författare och f.d. elitidrottare.

Konsten att vara hållbar i en föränderlig värld.

Vi är alla utrustade för att uppleva en mängd känslor, sinnestillstånd och emotionella reaktioner. I en värld då vi hela tiden förväntas prestera, trots en allt tuffare konkurrens, behöver vi verktyg för att kunna ta hand om våra upplevelser, såväl positiva som negativa för att vara hållbara på livets berg- och dalbana.

Karin guidar oss i self-compassion utifrån:

  • Hur self-compassion ökar vår motivation och rustar oss för att på ett bättre sätt ta oss igenom svåra och utmanande perioder i livet.
  • Hur self-compassion hjälper oss att möta vår sårbarhet och förbättra vår psykiska och fysiska hälsa.

Karin kommer även att dela med sig av egna erfarenheter bland annat hur fysisk träning har hjälpt henne ta sig igenom en livskris.

www.karinhagglund.com
@Kmhagglund

Erik Bring

Erik var vår uppskattade öppningstalare på #MHR2020.

Erik är verksam som artist och föreläsare om psykisk hälsa. I sina föreläsningar på skolor, universitet och företag beskriver Erik öppenhjärtligt och med humor sin väg tillbaka från psykisk ohälsa, där löpningen haft en central del.

Träning kan dock ibland få ett allt för stort fokus och som med mycket annat i livet handlar det om att hitta en sund balans, i detta fall mellan träning-kost och återhämtning.

Erik sprang sitt första maraton när han var 16 år, som 25 och nyligen utskriven från psyket orkade han knappt 3 km. Något år senare sprang han sitt första Ultra för att kort därefter skada foten allvarligt i en fotbollsmatch.

Löpning är lite som livet, ibland flyter allt på och ibland är varje steg en kamp. Men efter år av rehab kunde Erik åter färdigställa ett maraton. Löpning kan vara ett effektivt sätt att vårda sin mentala hälsa. Som Erik själv beskriver det:

 

”När jag springer rör sig kroppen fortare, hjärnan går ner i varv och någonstans möts de på mitten i harmoni”.

www.erikbring.se
@ErikBring

Maria Ekblom
Zoomföreläsning den 30 september 2020

”Lyckosam träning – så överlever du pandemin med fysik och psyke i bibehållen form”

Föreläsningen handlar om hur träning, fysisk aktivitet och stillasittande påverkar vårt psykiska mående och våra tankemässiga förmågor och hur man tror att det fungerar.

Det finns viss data som tyder på att många minskade sin fysiska aktivitet under Covid-19. Vi går in på varför vi tror att det blev så och hur man kan tänka för att komma ut på andra sidan pandemin med fysik och psyke i behåll.

Föreläsare är Maria Ekblom; PhD i Neurovetenskap från Karolinska Institutet (KI) och Docent i Idrottsvetenskap vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH). Där leder hon en tvärvetenskaplig forskargrupp i fysisk aktivitet och hjärnhälsa.

De arbetar med frågor om hur kondition, stillasittande och olika intensiv fysisk aktivitet kan påverka psykiskt mående, våra tankemässiga förmågor och hjärnans fysiologi på kort och lång sikt.
Vi arbetar även med frågor kring hur man kan stödja människor till att förändra sin livsstil med fokus på fysisk aktivitet. Mer om denna forskning finns här https://www.gih.se/hjarnhalsa

Anders Hansen
4 septemer 2019 Åsö gymnasium

 

Karin Hägglund och Göran Kenttä
23 maj 2019, Friskis&Svettis Hagastan