Äldre föreläsningar

Maria Ekblom
Zoomföreläsning den 30 september 2020

“Lyckosam träning – så överlever du pandemin med fysik och psyke i bibehållen form”

Föreläsningen handlar om hur träning, fysisk aktivitet och stillasittande påverkar vårt psykiska mående och våra tankemässiga förmågor och hur man tror att det fungerar.

Det finns viss data som tyder på att många minskade sin fysiska aktivitet under Covid-19. Vi går in på varför vi tror att det blev så och hur man kan tänka för att komma ut på andra sidan pandemin med fysik och psyke i behåll.

Föreläsare är Maria Ekblom; PhD i Neurovetenskap från Karolinska Institutet (KI) och Docent i Idrottsvetenskap vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH). Där leder hon en tvärvetenskaplig forskargrupp i fysisk aktivitet och hjärnhälsa.

De arbetar med frågor om hur kondition, stillasittande och olika intensiv fysisk aktivitet kan påverka psykiskt mående, våra tankemässiga förmågor och hjärnans fysiologi på kort och lång sikt.
Vi arbetar även med frågor kring hur man kan stödja människor till att förändra sin livsstil med fokus på fysisk aktivitet. Mer om denna forskning finns här https://www.gih.se/hjarnhalsa

Anders Hansen
4 septemer 2019 Åsö gymnasium

 

Karin Hägglund och Göran Kenttä
23 maj 2019, Friskis&Svettis Hagastan