Hur Mental Health Run kom till

Vad säger man till personer vars närstående har tagit sitt liv? Hur förklarar man att sjukdom kan drabba hjärnan, på samma sätt som det drabbar andra organ i kroppen? Detta är frågor jag ställts inför, i mitt arbete som läkare på en psykiatrisk klinik, men under våren 2015 ställs jag även inför dessa frågor som närstående. När personer i ens närhet drabbas av psykisk ohälsa så inser man snabbt hur mycket tabu, fördomar och okunskap som fortfarande finns kring psykiatriska sjukdomar. Det är våren 2015 och trots att vi med avancerade tekniker kan undersöka vad som händer i hjärnan vid flera psykiatriska tillstånd, har vi fortfarande svårt att prata om det. Själv har jag, en envis sporthatare, upptäckt löpningen och någonstans i Nackareservatet, utan vare sig en människa eller en pulsklocka i sikte, kommer jag på idén; jag ska ordna ett lopp. Mina kreativa kollegor i STP fastnar direkt för idén och tillsammans med reklambyrån A New Dialogue, Hjärnkoll, Suicide Zero och SPF tar vi de första stegen till världens första Mental Health Run. Fem månaders senare står jag där i startfållan tillsammans med representanter från brukarföreningar, personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa, vårdpersonal, forskare och andra med ett intresse för psykisk hälsa och är så stolt över alla som jobbat med projektet. Idag är Mental Health Run ett nätverk av olika organisationer över hela landet, som alla arbetar för bättre psykisk hälsa. Med flexibla priser och ett stort mått öppenhet och acceptans kring människors olikheter vill vi skapa en plats där alla är välkomna och tillsammans tar vi dagligen steg mot mindre stigma och bättre psykisk hälsa. Kom med oss på vägen! Hälsningar, Anna Malmqvist, initiativtagare av Mental Health Run

Mental Health Runs Manifest

Vi vill leva i en värld där alla har rätt till god hälsa. Där ingen behöver känna skam och alla får känna sig värdefulla oavsett sjukdom. Psykisk ohälsa kan drabba oss alla, majoriteten av alla människor berörs själva eller som närstående. Vi vet också att männniskor med psykisk ohälsa får sämre vård, diskrimineras och dör betydligt tidigare än andra människor. Det går att ändra på! Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och vi vill verka för rörelse, gemenskap och glädje.

Vi startade Mental Health Run för att tillsammans skapa förändring – där din insats blir en del av något större. Vi tror på allas lika värde och att det ska vara enkelt för alla att vara med, oavsett var du bor eller vem du är. Vi är alla människor i spåret och möts där på lika villkor. Här träffas vi över gränser, vilket skapar utrymme för spontana möten och tillfällen till spännande samtal.

Mental Health Run är inte ett elitlopp, vi vill att alla ska kunna delta, oavsett om du är van idrottare eller inte. Vi är inte vinstdrivande, utan vårt eventuella överskott går till organisationer/projekt som verkar för att förbättra den psykiska hälsan. Alla ska ha råd och betalar efter förmåga. Det är inte prestationen som är det viktiga utan deltagandet – ju fler deltagare desto fler steg för psykisk hälsa.

Vi är partipolitiskt obundna, men finns till för att skapa opinion mot stigmatisering av psykisk ohälsa. Vi vill slå hål på seglivade myter och sprida kunskap. Bara det faktum att du är med och deltar gör att vi alla lättare kan prata om psykisk hälsa. Genom att delta i Mental Health Run är du medskapare av vår framtida hälsa.

Vår målsättning är att nå ut till så många som möjligt, men vi har inga intensioner att bli kommersiella eller att sammankopplas med företag, föreningar eller produkter som inte delar vårt synsätt. 

Vi vill leva i en värld där alla har rätt till god hälsa, där ingen behöver känna skam för sin sjukdom. Mental Health Run är en plats där du har rätt att vara den du är och där allas berättelser är lika viktiga.

Tack för varje steg du tar.

Mental Health Runs ledord

Mental Health Run startades för att vi tillsammans vill skapa opinion mot stigmatisering av psykisk ohälsa. Vi tror på allas lika värde och rätt till god hälsa och i detta lopp möts vi alla på lika villkor. Varje steg som tas är ett steg för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa, något som berör oss alla. Vi ser gärna en mångfald av lopp, både gällande storlek, lokalisation, upplägg och arrangörer. Följande punkter är gemensamt för alla Mental Health Run lopp.
1. Psykisk ohälsa är något som berör oss alla. Det finns en stigmatisering av personer med psykisk ohälsa och det behöver ändras. Mental Health Run verkar för att skapa opinion mot stigmatisering av psykisk ohälsa, men är partipolitiskt obundet. 2. Mental Health Run är ett lopp där alla ska kunna delta, oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, sjukdom eller motionsvana. Priserna är därför satta så att även en person med dålig ekonomi kan delta. Om klasser tillämpas så finns ”annan könstillhörighet” som klass förutom ”kvinna” och ”man”. Bansträckningen ska även tilltala personer utan löpvana, till exempel genom möjligheter att promenera, inte för långa distanser och om tidtagning tillämpas bör denna var frivillig. 3. Psykisk sjukdom eller ohälsa är något man har, inte något man är. Vi pratar därför inte om till exempel ”schizofrenipatienter” eller ”schizofrena” utan beskrivningar som ”personer med schizofreni” eller ”person med diagnosen schizofreni” i all kommunikation. I detta lopp möts vi alla på lika villkor och, i detta sammanhang, undviker vi därför ord som ”patienter” och använder oss istället av till exempel ”personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/ohälsa”. 4. Mental Health Run handlar om att arbeta tillsammans och lära av varandra och vi tror att olika perspektiv berikar. Vi ser därför gärna att olika föreningar samverkar. Exempel på tänkbara samarbetsföreningar är patient- och anhörigföreningar, brukarföreningar, yrkesföreningar och idrottsklubbar. Även andra samarbetspartners som t ex företag är tänkbara, men ett krav är att minst en av arrangörsförening verkar inom området psykiatri. Tänkbara samarbetspartners ska stämmas av med styrgruppen för Mental Health Run centralt. 5. Mental Health Run vilar på en vetenskaplig grund. Detta betyder att vi anser att det finns psykiska sjukdomar och att dessa bör behandlas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi samarbetar därför inte med företag och vårdinstanser som verkar inom det psykiatriska fältet, men vars metoder i nuläget inte har vetenskapligt stöd. Till exempelvis samarbetar vi inte med företag som saluför alternativmedicinska metoder eller företag som direkt motverkar psykisk hälsa så som t ex spelbolag. Tänk på att läkemedelsföretag inte får sponsra läkarföreningar. Stäm av sponsorer med Mental Health Run centralt. Detta betyder också att den information angående psykisk ohälsa vi kommunicerar ska vara förankrad i forskning. 6. Vi som anordnar Mental Health Run arbetar mot samma mål och vi stöttar och hjälper därför varandra genom att till exempel dela idéer och material. 7. Vi använder oss av gemensamt material för Mental Health Run så långt det är möjligt, till exempel den framtagna loggan för att skapa enhetlighet. 8. Vi vill att så många som möjligt skall vara med och springa varför vi lägger resurser på att marknadsföra loppet på den ort där det arrangeras. Vi försöker kontakta lokala “kändisar” att agera dragplåster samt kontaktar lokalmedia. 9. Vi vill genom loppet synliggöra psykisk ohälsa och göra det mindre skamligt att prata om. Vi tror att genom öppenhet och ökad kunskap motverkar vi fördomar. Detta bidrar i det långa loppet till att främja psykisk hälsa och göra samhället mer inkluderande för alla oavsett psykiskt funktionssätt.