Vill du sitta i Mental Health Runs styrelse?

Vi söker nu nya eldsjälar till MHRs styrelse 2021.

Som styrelseledamot är du förtroendevald och en del av föreningens ledning. Det innebär att du på ideell basis bidrar med din kompetens, tid, erfarenhet och engagemang med övriga i styrelsen.

Styrelsen består utav en ordförande, åtta ledamöter samt två till fyra suppleanter.
Ordförande samt kassör är firmatecknare för Mental Health Run.

Årsmötet, där gamla styrelsen avgår och nya tillträder, hålls den 17 februari och pågår i cirka två timmar. Vi återkommer med lokal längre fram.

Styrelsemöten har vi en gång i månaden, med uppehåll i juli, och dessa pågår i ungefär två timmar.
Styrelsemötena hålls en vardag på kvällstid (18:00-20:00).
Inför loppet kan det behövas extra möten, då det är väldigt mycket som ska göras.

Vi har även, strax efter årsmötet, ett styrelseinternat och det är till för att nya styrelsen ska få lära känna varandra, fördela roller samt arbetsuppgifter. Internatet brukar pågå en helgdag mellan 8:00 och 17:00 med frukost, lunch och fika. Datum för internatet 2021 är helgen 20-21 februari och det är obligatoriskt.
Exakt dag meddelas efter att vi bokat lokal.

Intresseanmälan sker via formuläret nedan.
(Inga ansökningar via mail)

För eventuella frågor, finns mail till valberedningen längre ner på sidan.

Anmälan är öppen t.o.m. 31 oktober 2020

Vi söker folk med olika kunskaper, men vi behöver framförallt någon som kan följande:

  • Photoshop/InDesign
  • WordPress
  • Ekonomi

7 + 6 =

Rekryteringen av nya ledamöter sköts av Mental Health Runs valberedning. Den består av följande personer:

Ordförande Joachim Eckerström
Karin Hägglund
Markus Takkanen

Alla tre har tidigare suttit i Mental Health Runs styrelse och har god insikt i vårt arbete.

Har ni frågor, går det bra att maila dem på: valberedningen@mentalhealthrun.se