Om Mental Health Run

2015 – 1139 deltagare
2016 – 1269 deltagare

Styrelsen i den ideella föreningen

Madeleine Liljegren

madeleine.liljegren@mentalhealthrun.se

Ordförande Mental Health Run. ST-läkare och doktorand i psykiatri.

Jag har valt att engagera mig i MHR för att jag vill sprida kunskapen om kopplingen mellan fysisk aktivitet och välmående och stärka forskningen kring psykisk ohälsa. Att få vara en del av en rörelse som MHR som får personer, som vanligtvis kanske inte är fysiskt aktiva, att träffas och springa tillsammans under positiva och lättsamma former är inspirerande. Att vi samtidigt samlar in pengar till psykiatrisk forskning är ju nästan för bra för att vara sant!

Stefan Leijon

stefan@anewdialogue.se

Vice-orförande Mental Health Run. Creative Director på reklambyrån A New Dialogue.

Vid en lunch med grundaren Anna Malmqvist under försommaren 2015 undrade Anna om jag trodde på idén med ett lopp som hade som syfte att lyfta motion som en viktig del i mentalt välmående och som samtidigt kunde synliggöra denna stora sjukdom som få pratar öppet om och förhoppningsvis även samla in en slant till forskning. Klart jag sa ja till den frågan. Jag och Anna jobbade snabbt fram en plan som sedan blev Mental Health Run.

Sofia-Lorena Pino Castillo

Ledamot och sekreterare i Mental Health Run. ST-läkare i psykiatri.

Jag har valt att engagera mig i MHR för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom.
Något som kan drabba alla och att kunna prata om detta öppet utan att känna skam och/eller skuld är mycket viktigt.

Johan Königsson

Ledamot i Mental Health Run. Psykiater intresserad av styrketräning, löpning och längdskidåkning, samt kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa.

Jag valde att engagera mig i Mental Health Run för att jag tror på det unika initiativet i att lyfta idén om den fysiska aktivitetens roll för att öka motståndskraften mot psykisk ohälsa och även som en del i behandlingen av psykisk ohälsa.

Markus Takanen

Ledamot i Mental Health Run. Specialist i psykiatri sedan 2 år.

Arbetar med heroinberoende till vardags. Har sedan länge gillat löpträning som motionsform, till stor del för att det låter mig äta mer god mat.

Engagerar mig i MHR gör jag dels på grund av mitt stora intresse för motion som en del i behandlingar men också för att jag brinner för att se hur man kan synliggöra psykiatri på olika kreativa vis.

Marielle Ramel

Ledamot i Mental Health Run. Finansiell Rådgivare; Söderberg & Partners

Jag engagerar mig i Mental Health Run för att jag vill sprida kunskap kring kopplingen mellan fysisk aktivitet och välmående. Jag vill också synliggöra psykisk ohälsa och öka människors förståelse för frågor kring psykisk sjukdom.

Johanna Hennberg

Mental Health Run.

 

Tim Hansson

Mental Health Run.

Joachim Eckerström

Mental Health Run.

 

Ullakarin Nyberg

Suppleant i Mental Health Run.

Lisa-Marie Larisch

Suppleant i Mental Health Run.

 

Varför Mental Health Run?

Det behövs ofta inte några radikala förändringar av den fysiska aktiviteten för att se positiva förändringar i den mentala hälsan.

Det beror förstås på vilken nivå av aktivitet du utgår ifrån. Att promenera, springa eller på annat sätt komma upp i puls i 30 minuter tre dagar i veckan har visat sig minska lindriga eller medelsvåra depressiva tillstånd och även minska ångest. Svårare tillstånd behöver ofta medicinsk eller psykoterapeutisk behandling och den fysiska träningen ersätter inte dessa behandlingar, men den kompletterar behandlingarna och har även positiva bieffekter på den fysiska hälsan, exempelvis på hjärt- kärlhälsan.

Det har även visat sig att fysisk, pulshöjande träning förbättrar minnesfunktion och funktioner som ofta kan vara påverkade vid olika former av psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet kan bidra till att både förebygga och behandla psykisk ohälsa, genom att minska stressnivåer och stärka personens motståndskraft mot utveckling av psykisk sjukdom.

”Fysisk aktivitet får därför betraktas som en del i att förebygga och behandla psykisk ohälsa.”

Det är viktigt att påpeka att det inte är ditt eget fel att du drabbas av psykisk ohälsa, och det är inte enbart avsaknad av fysisk aktivitet som leder till mental ohälsa, utan det är ofta en kombination av genetiska, sociala och psykologiska faktorer som leder till att man utvecklar psykisk ohälsa. Även ekonomiska faktorer och olika livshändelser påverkar den mentala hälsan.

Det är också viktigt att komma ihåg att vi har olika förutsättningar att utföra fysiska aktiviteter beroende på olika mentala och fysiska funktionsvarianter. Fysisk aktivitet får därför betraktas som en del i att förebygga och behandla psykisk ohälsa. En liten, regelbunden ökning av den fysiska aktiviteten kan innebära en stor förbättring av din psykiska hälsa och ge dig en större motståndskraft mot psykisk ohälsa.

Det kan vara svårt att ensam klara av att ta sig iväg och träna, och därför vill Mental Health Run erbjuda en gemenskap och hjälpa till att hitta vägar till stöd för att komma i i gång med och bibehålla fysisk aktivitet i vardagen.

Mental Health Run vill verka för att fler människor är fysiskt aktiva och för en förbättrad mental hälsa genom fysisk aktivitet.