Vart går överskottet?

2022 års förmånstagare är Fonden för Psykisk Hälsa

1 av 4 behöver någon gång under sitt liv söka behandling för psykiska problem. Tyvärr är forskningen om psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar ett underprioriterat område. Det vill vi ända på.

Fonden för Psykisk Hälsa är en ideell fond som samlar in medel och delar ut forskningsanslag varje år inom det psykiatriska och psykologiska området. Fonden grundades 1993 under namnet Psykiatrifonden. Syftet var då som nu att öka kunskapen inom det psykiatriska och psykologiska området samt att minska fördomarna om psykisk sjukdomar och funktionsnedsättningar. Fonden har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Giva Sverige.

Här kan ni ta del av alla forskningsprojekt som Fonden för Psykisk Hälsa har bidragit till:
https://www.fondenpsykiskhalsa.se/stipendiater