Vart går överskottet?

I år går Mental Health Runs överskott till Hjärnfondens psykisatriska forskning.

Hjärnfonden är den enda organisationen som stödjer forskning och information om hela hjärnan – både den friska och den drabbade. De ger bidrag till forskning om bland annat depression, neuropsykiatriska funktionshinder hos unga som Aspergers syndrom och ADHD/ADD, samt övrig psykiatrisk forskning, inklusive ångest, självmord, schizofreni, psykossjukdomar, bipolär sjukdom, ätstörningar, sömnstörningar, med mera.

Hjärnfonden får inga statliga bidrag, utan verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag, och organisationer. Allt stöd som delas ut till forskare och forskargrupper är insamlade medel.