Vart går överskottet?

I år har vi i Mental Health Run valt att skänka allt överskott från loppet till Psykiatrifonden. Att öka forskningsanslagen till psykiatriska sjukdomar är både viktigt och nödvändigt.

Visste du att var tredje person i Sverige någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa? Eller att var sjätte timme tar en människa sitt liv i Sverige? Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att personer står utanför arbetsmarknaden och kostar samhället 70 miljarder årligen. Vi vet att psykiatriska patienter är överrepresenterade när det gäller somatiska sjukdomar och i vissa psykiatriska grupper lever patienterna i genomsnitt 12–15 år kortare i jämförelse med en psykiatriskt frisk population.

Psykiatrifonden grundades år 1993 för att öka kunskapen om det psykiatriska och psykologiska fältet och för att minska fördomar om psykisk ohälsa. De har genom åren stött ett flertal forskningsprojekt, bland annat forskning som syftar till att förebygga självmord, förbättra ADHD-behandling, sömnstörningar, depression, behandling för alkoholberoende, inflammatoriska processer vid bipolär sjukdom, mobilappar som hjälp vid ätstörningsbehandling och mycket, mycket mer. De delar också varje år ut ”Fördomspriset” som går till en verksamhet, organisation eller person som arbetar för ökad öppenhet och minskat stigma genom att informera om psykisk ohälsa.

Allt det här tycker vi i Mental Health Run är bra. Vi är glada och stolta över att skänka allt överskott från årets lopp till Psykiatrifonden.