Nyheter

Nu kan ni köpa produkter med Mental Health Runs logga och samtidigt bidra till den psykiatriska forskningen.

Just nu pågår en nationell undersökning på Centrum för psykiatriforskning (CPF) där forskarna studerar effekterna av Covid-19-pandemin på redan utsatta personer som har eller har haft psykisk ohälsa som depression, ångest, beroende och tvångstankar.

Personer som har psykisk ohälsa kan drabbas extra hårt i pandemin eftersom isolering och förändrade livsomständigheter kan förvärra dessa symptom. Pandemin har också lett till förändringar i vårdutbudet där många vårdkontakter blivit digitala, vilket kan göra det svårare för personer att uppsöka och få tillgång till vård. Med den här studien vill forskarna förstå hur pandemin påverkar dessa personers tillvaro och mående över en längre tidsperiod.

Studien är ett internationellt samarbete med Kings College i London. Den kommer att bidra med viktig kunskap för den psykiatriska vården och personer med psykisk ohälsa.

Studiens plattform: https://psykiskohalsacovid19.se/
Studiens Facebooksida: https://bit.ly/3brtNxR  

– Stör Döden –

Ett nytt utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för dig som är lärare!

Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Många skolor hör av sig till Mind och undrar hur de kan bli bättre på att samtala om psykisk ohälsa med elever.

Därför har Mind, Suicide Zero och SPES tillsammans med NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet) tagit fram ett utbildningsmaterial för dig som är lärare på högstadiet och gymnasiet.

Utbildningen når ni via denna länk: http://www.stordodenutbildning.se/#page1612518804144

Spid gärna materialet till era barns skolor, så att så många som möjligt får ta del av denns utblidning.

Föreläsningar

Vi planerar för att erbjuda er olika inspirerande föreläsningar. Här hittar ni information om dem som är bokade.

Ni kan även tipsa om föreläsare som ni skulle vilja höra eller se.