Nyheter

I år har vi tillsammans skrapat ihop hela 250 000:-✨
En kvartsmiljon kronor till den underfinansierade psykiatriska forskningen!🥳

Vilken fantastisk julklapp tycker vi på Mental Health Run och vill samtidigt tacka våra sponsorer, samarbetspartners och inte minst ALLA ER som deltagit i MHR 2022!
Utan er hade detta inte varit möjligt!💚❤💚
ALL kärlek till er och hoppas att vi ses igen 2023!

Tillsammans gör vi skillnad och glöm inte att varje steg räknas!💚

Till alla ni som på ett eller annat sätt arrangerar ett eget virtuellt Mental Health Run på hemmaplan!

Nu finns det en väldigt funktionell affisch att ladda hem och använda sig av.

Ladda hem din affisch här!

 

Vi är så glada och stolta över vår öppningstalare 2022 som är Ann Söderlund journalist, TV-programledare och författare.

”En gång räddade löpningen mig från att hamna i depression. Jag sprang och sprang och kände hur endorfinerna och naturen kramade mig tillbaka till glädjen. Därför är det viktigt för mig att ställa upp och vara en del av Mental Health Run. Särskilt vill jag att ungdomar ska förstå att träning och psykiska mående går hand i hand. ”

Nu kan ni köpa produkter med Mental Health Runs logga och samtidigt bidra till den psykiatriska forskningen.

Just nu pågår en nationell undersökning på Centrum för psykiatriforskning (CPF) där forskarna studerar effekterna av Covid-19-pandemin på redan utsatta personer som har eller har haft psykisk ohälsa som depression, ångest, beroende och tvångstankar.

Personer som har psykisk ohälsa kan drabbas extra hårt i pandemin eftersom isolering och förändrade livsomständigheter kan förvärra dessa symptom. Pandemin har också lett till förändringar i vårdutbudet där många vårdkontakter blivit digitala, vilket kan göra det svårare för personer att uppsöka och få tillgång till vård. Med den här studien vill forskarna förstå hur pandemin påverkar dessa personers tillvaro och mående över en längre tidsperiod.

Studien är ett internationellt samarbete med Kings College i London. Den kommer att bidra med viktig kunskap för den psykiatriska vården och personer med psykisk ohälsa.

Studiens plattform: https://psykiskohalsacovid19.se/
Studiens Facebooksida: https://bit.ly/3brtNxR  

– Stör Döden –

Ett nytt utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för dig som är lärare!

Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Många skolor hör av sig till Mind och undrar hur de kan bli bättre på att samtala om psykisk ohälsa med elever.

Därför har Mind, Suicide Zero och SPES tillsammans med NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet) tagit fram ett utbildningsmaterial för dig som är lärare på högstadiet och gymnasiet.

Utbildningen når ni via denna länk: http://www.stordodenutbildning.se/#page1612518804144

Spid gärna materialet till era barns skolor, så att så många som möjligt får ta del av denns utblidning.

Föreläsningar

Vi planerar för att erbjuda er olika inspirerande föreläsningar. Här hittar ni information om dem som är bokade.

Ni kan även tipsa om föreläsare som ni skulle vilja höra eller se.