Om Mental Health Run

2015 – 1139 deltagare
2016 – 1121 deltagare
2017 – 887 deltagare
2018 – 1472 deltagare
2019 – 1259 deltagare 

Allmänna frågor

Undrar du över något, hör av dig här i första hand så kommer vi i styrelsen att hjälpas åt att svara på dina frågor.

1 + 14 =

Styrelsen i den ideella föreningen

Sofia-Lorena Pino Castillo

sofia.pino@mentalhealthrun.se

Ordförande i Mental Health Run. ST-läkare i psykiatri.

Jag har valt att engagera mig i MHR för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom.
Något som kan drabba alla och att kunna prata om detta öppet utan att känna skam och/eller skuld är mycket viktigt.

Johan Königsson

Ledamot och kassör i Mental Health Run. Psykiater intresserad av styrketräning, löpning och längdskidåkning, samt kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa.

Jag valde att engagera mig i Mental Health Run för att jag tror på det unika initiativet i att lyfta idén om den fysiska aktivitetens roll för att öka motståndskraften mot psykisk ohälsa och även som en del i behandlingen av psykisk ohälsa.

Tim Hansson

Ledamot och sekreterare i Mental Health Run. Läkare.

Jag vill vara en del av Mental Health Run för att det är ett fantastiskt initiativ. Kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa är viktig. Fysisk aktivitet ökar motståndskraften mot psykisk ohälsa och kan dessutom vara del av behandling och återhämtning. Jag vill, genom att vara med i Mental Health Run, belysa denna koppling på ett roligt och inkluderande sätt där alla kan vara med!

Markus Takanen

Ledamot i Mental Health Run. Specialist i psykiatri sedan 2 år.

Arbetar med heroinberoende till vardags. Har sedan länge gillat löpträning som motionsform, till stor del för att det låter mig äta mer god mat.

Engagerar mig i MHR gör jag dels på grund av mitt stora intresse för motion som en del i behandlingar men också för att jag brinner för att se hur man kan synliggöra psykiatri på olika kreativa vis.

Johanna Hennberg

Ledamot i Mental Health Run, Föreläsare, (H)järnkoll Ung.

Jag blev engagerad i Mental Health Run genom att jag gick loppet 2017, och fick även personlig kontakt med Madeleine då vi medverkade i samma SVT-inslag om tränings positiva effekt för folk som lider av psykisk ohälsa. Ett speciellt perspektiv jag erbjuder som styrelseledamot är att jag har brukarerfarenhet av psykisk ohälsa, och att jag föreläser om denna som attitydambassadör i (H)järnkoll Ung. Därför brinner jag för allt som har med förbättrade förutsättningar för oss, inklusive fysisk träning som en del av patientens rehabilitering.
(foto: Lina Tsusumi)

 

Karin Hägglund

Ledamot i Mental Health Run. Forskningsassistent inom idrottspsykologi och föreläsare med bakgrund som elitidrottare och ass. förbundskapten inom karate med passion för prestation med bibehållen hälsa över tid.

Jag valde att engagera mig i Mental Health Run då träning och fysisk aktivitet varit en stor del av mitt liv som idrottare och hur träningen har hjälpt mig genom svåra utmaningar i livet. Jag vill bidra till att synliggöra hur fysisk aktivitet kan bidra till psykisk hälsa.

 

Lilly Pohl

Ledamot Mental Health Run. Civilekonom

Jag vill vara engagerad i Mental Health Run, då jag som anhörig till drabbade fått erfara vilken skillnad det gör med regelbunden fysisk aktivitet för psykisk hälsa. Mental Health Run är ett fantastiskt initiativ, där vi tillsammans tar oss runt en vacker bana på 5 km i det tempo man vill. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, och vi är många som känner någon. Jag önskar att alla känner sig välkomna till det här loppet – oavsett vilken dagsform man är i – bara kom!

 

Tina Almendal

Ledamot i Mental Health Run.

 

Sofie Kis

Suppleant i Mental Health Run. Butiksansvarig och driver företag med inriktning träningsglädje.

Älskar löpning och att springa lopp, på mina villkor.. Jag har valt att engagera mig i Mental Health Run då jag själv är drabbad av stressrelaterad ohälsa och har varit sjukskriven för utmattningssyndrom i 18 månader.
Den fysiska aktiviteten var det som räddade mig när jag mådde som sämst. Jag har alltid varit väldigt öppen med min utmattning och kan genom att vara med i MHR vara med och synliggöra hur viktig den fysiska aktiviteten är för vår hälsa.

Varför Mental Health Run?

Det behövs ofta inte några radikala förändringar av den fysiska aktiviteten för att se positiva förändringar i den mentala hälsan.

Det beror förstås på vilken nivå av aktivitet du utgår ifrån. Att promenera, springa eller på annat sätt komma upp i puls i 30 minuter tre dagar i veckan har visat sig minska lindriga eller medelsvåra depressiva tillstånd och även minska ångest. Svårare tillstånd behöver ofta medicinsk eller psykoterapeutisk behandling och den fysiska träningen ersätter inte dessa behandlingar, men den kompletterar behandlingarna och har även positiva bieffekter på den fysiska hälsan, exempelvis på hjärt- kärlhälsan.

Det har även visat sig att fysisk, pulshöjande träning förbättrar minnesfunktion och funktioner som ofta kan vara påverkade vid olika former av psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet kan bidra till att både förebygga och behandla psykisk ohälsa, genom att minska stressnivåer och stärka personens motståndskraft mot utveckling av psykisk sjukdom.

“Fysisk aktivitet får därför betraktas som en del i att förebygga och behandla psykisk ohälsa.”

Det är viktigt att påpeka att det inte är ditt eget fel att du drabbas av psykisk ohälsa, och det är inte enbart avsaknad av fysisk aktivitet som leder till mental ohälsa, utan det är ofta en kombination av genetiska, sociala och psykologiska faktorer som leder till att man utvecklar psykisk ohälsa. Även ekonomiska faktorer och olika livshändelser påverkar den mentala hälsan.

Det är också viktigt att komma ihåg att vi har olika förutsättningar att utföra fysiska aktiviteter beroende på olika mentala och fysiska funktionsvarianter. Fysisk aktivitet får därför betraktas som en del i att förebygga och behandla psykisk ohälsa. En liten, regelbunden ökning av den fysiska aktiviteten kan innebära en stor förbättring av din psykiska hälsa och ge dig en större motståndskraft mot psykisk ohälsa.

Det kan vara svårt att ensam klara av att ta sig iväg och träna, och därför vill Mental Health Run erbjuda en gemenskap och hjälpa till att hitta vägar till stöd för att komma i i gång med och bibehålla fysisk aktivitet i vardagen.

Mental Health Run vill verka för att fler människor är fysiskt aktiva och för en förbättrad mental hälsa genom fysisk aktivitet.