Om Mental Health Run

2015 – 1139 deltagare
2016 – 1121 deltagare
2017 – 887 deltagare
2018 – 1472 deltagare
2019 – 1259 deltagare
2020 – 1149 deltagare
2021 – 1486 deltagare
2022 – Anmälan är öppen

Mental Health Run är en ideell förening

 

Styrelsen:

Sara Boman

Ordförande  

sara.boman@mentalhealthrun.se

Marit Eskel

Vice Ordförande

Helen Kimby

Kassör 

Alexandra Drottler

Sekreterare 

Magnus Helling

Ledamot 

Göran Sundwall

Ledamot

Maria Brynolf

Ledamot 

Carolin Maaninka

Ledamot

Valberedningen
Ordförande Sofie Kis
Ledamot Terese Norstedt Hedman
Ledamot Helena Kullenberg

Revisorer
Sofia Granqvist

 

Revisorsuppleanter

Varför Mental Health Run?

Det behövs ofta inte några radikala förändringar av den fysiska aktiviteten för att se positiva förändringar i den mentala hälsan.

Det beror förstås på vilken nivå av aktivitet du utgår ifrån. Att promenera, springa eller på annat sätt komma upp i puls i 30 minuter tre dagar i veckan har visat sig minska lindriga eller medelsvåra depressiva tillstånd och även minska ångest. Svårare tillstånd behöver ofta medicinsk eller psykoterapeutisk behandling och den fysiska träningen ersätter inte dessa behandlingar, men den kompletterar behandlingarna och har även positiva bieffekter på den fysiska hälsan, exempelvis på hjärt- kärlhälsan.

Det har även visat sig att fysisk, pulshöjande träning förbättrar minnesfunktion och funktioner som ofta kan vara påverkade vid olika former av psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet kan bidra till att både förebygga och behandla psykisk ohälsa, genom att minska stressnivåer och stärka personens motståndskraft mot utveckling av psykisk sjukdom.

“Fysisk aktivitet får därför betraktas som en del i att förebygga och behandla psykisk ohälsa.”

Det är viktigt att påpeka att det inte är ditt eget fel att du drabbas av psykisk ohälsa, och det är inte enbart avsaknad av fysisk aktivitet som leder till mental ohälsa, utan det är ofta en kombination av genetiska, sociala och psykologiska faktorer som leder till att man utvecklar psykisk ohälsa. Även ekonomiska faktorer och olika livshändelser påverkar den mentala hälsan.

Det är också viktigt att komma ihåg att vi har olika förutsättningar att utföra fysiska aktiviteter beroende på olika mentala och fysiska funktionsvarianter. Fysisk aktivitet får därför betraktas som en del i att förebygga och behandla psykisk ohälsa. En liten, regelbunden ökning av den fysiska aktiviteten kan innebära en stor förbättring av din psykiska hälsa och ge dig en större motståndskraft mot psykisk ohälsa.

Det kan vara svårt att ensam klara av att ta sig iväg och träna, och därför vill Mental Health Run erbjuda en gemenskap och hjälpa till att hitta vägar till stöd för att komma i i gång med och bibehålla fysisk aktivitet i vardagen.

Mental Health Run vill verka för att fler människor är fysiskt aktiva och för en förbättrad mental hälsa genom fysisk aktivitet.

Hur Mental Health Run kom till

Vad säger man till personer vars närstående har tagit sitt liv?
Hur förklarar man att sjukdom kan drabba hjärnan, på samma sätt som det drabbar andra organ i kroppen

Detta är frågor jag ställts inför, i mitt arbete som läkare på en psykiatrisk klinik, men under våren 2015 ställs jag även inför dessa frågor som närstående.

När personer i ens närhet drabbas av psykisk ohälsa så inser man snabbt hur mycket tabu, fördomar och okunskap som fortfarande finns kring psykiatriska sjukdomar. Det är våren 2015 och trots att vi med avancerade tekniker kan undersöka vad som händer i hjärnan vid flera psykiatriska tillstånd, har vi fortfarande svårt att prata om det.

Själv har jag, en envis sporthatare, upptäckt löpningen och någonstans i Nackareservatet, utan vare sig en människa eller en pulsklocka i sikte, kommer jag på idén; jag ska ordna ett lopp.

Mina kreativa kollegor i STP fastnar direkt för idén och tillsammans med reklambyrån A New Dialogue, Hjärnkoll, Suicide Zero och SPF tar vi de första stegen till världens första Mental Health Run. Fem månaders senare står jag där i startfållan tillsammans med representanter från brukarföreningar, personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa, vårdpersonal, forskare och andra med ett intresse för psykisk hälsa och är så stolt över alla som jobbat med projektet.

Idag är Mental Health Run ett nätverk av olika organisationer över hela landet, som alla arbetar för bättre psykisk hälsa. Med flexibla priser och ett stort mått öppenhet och acceptans kring människors olikheter vill vi skapa en plats där alla är välkomna och tillsammans tar vi dagligen steg mot mindre stigma och bättre psykisk hälsa. Kom med oss på vägen!

Hälsningar,
Anna Malmqvist, initiativtagare av Mental Health Run