Mental Health Run är en ideell förening som vill verka för att genom fysisk aktivitet förbättra den mentala hälsan. Allt överskott går oavkortat till den psykiatriska forskningen.

Hur och varför MHR startade kan du läsa om här   

Styrelsen:

Sara Boman

Ordförande  

sara.boman@mentalhealthrun.se

Maria Brynolf

Vice Ordförande

Sofia Granqvist

Kassör 

Marit Eskel

Sekreterare 

Henrik Liderfelt

Ledamot 

Isidora Mazuranic

Ledamot

Carolin Maaninka

Ledamot

Clara Sjögren 

Ledamot

Fredd Johansen 

Suppleant

Rickard Hagström

Suppleant

Valberedningen
Clara Scherman
Julia Boman
Alexandra Drottler

Revisorer
Annelie Åhman

 

Revisorsuppleanter