Om Mental Health Run

2015 – 1139 deltagare
2016 – 1121 deltagare
2017 – 887 deltagare
2018 – 1472 deltagare
2019 – 1259 deltagare
2020 – 1149 deltagare
2021 – 1486 deltagare
2022 – Anmälan är öppen

Styrelsen i den ideella föreningen

Sofie Kis
Ordförande i Mental Health Run. Butiksansvarig

Jag valde att engagera mig i Mental Health Run då jag vill synliggöra hur viktig den fysiska aktiviteten är för vår psykiska hälsa. Har själv varit drabbad då jag i september 2017 kraschade i utmattningssyndrom. Den fysiska aktiviteten var det som räddade mig i många stunder under min sjukskrivning och när jag började må bättre hittade kärleken till löpningen.

Kontakt: sofie.kis@mentalhealthrun.se

 

Sara Boman

Vice Ordförande i Mental Health Run. Arbetsledare

Att engagera mig i Mental health run känns som en självklarhet då jag som Hälsovetare brinner för att främja god hälsa i samhället och jag som löpare vill sprida glädjen i den fysiska aktivitet. Hälsa är för mig väldigt beroende av vårt psykiska välmående, vårt samspel med andra och upplevelsen av oss själva och vår omgivning. Jag vill gärna tro att vi genom att fokusera på det som är friskt kan påverka livet till något positivt. Därför tycker jag att Mental health run är ett fantastiskt verktyg för att synliggöra kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa.

Helena Kullenberg

Kassör i Mental Health Run. Sjuksköterska inom psykiatri, doktorand

Jag är psykiatrisjuksköterska och passionerad löpare.
Jag har själv upplevt de psykiska fördelarna med fysisk aktivitet och vill gärna sprida budskapet vidare.

 

Alexandra Drottler

Sekreterare i Mental Health Run. Konsult

Att vara med och synliggöra hur betydelsefull den fysiska aktiviteten är för den psykiska hälsan är en viktig fråga för mig och en av de främsta anledningarna till att jag valt att engagera mig i Mental Health Run.

Jag brinner för att vara med och skapa ett hållbart arbetsliv. Att prestera & må bra ska inte vara en omöjlig ekvation. Jag brinner också lite extra för barn och unga vuxna och vill med mitt arbete och engagemang i MHR vara med och skapa opinion och minska stigmatiseringen kopplad till psykisk ohälsa.

Björn Ericsson

Ledamot i Mental Health Run. Kommunikatör

Jag har sprungit Mental Health Run fem gånger och min arbetsgivare Svenska kyrkan, Stockholms stift har dessa år varit en av huvudsponsorerna för loppet.
Jag har egen erfarenhet av två längre sjukskrivningar för utmattningssyndrom under 2010-talet. Under den sista 2015 fick jag upp ögonen för vikten av fysisk aktivitet för min psykiska hälsa och jag deltog i Mental Health Run första gången 2016.

Jag ser Mental Health Run som ett konkret och mycket bra sätt att synliggöra kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa.
I styrelsen arbetar jag med sponsorer och kommunikation.

Göran Sundwall

Ledamot i Mental Health Run. Jurist

Mitt engagemang i styrelsen tänker jag rikta mot att utveckla loppet Mental Health Run (MHR) till en bredare publik och därmed vidga kretsen för kunskap och ökad tolerans för olika former och grader av mental ohälsa. Jag  har under många år varit verksam som ledare för stora löpargrupper och i dessa nära kunnat märka den positiva effekt löpning har på såväl fysisk som mental hälsa.

Hannes Svensson

Ledamot i Mental Health Run. Nyhetstextare

MHR kombinerar två viktiga frågor för mig, rörelse och psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet kan leda till bättre mående. Det har jag själv upplevt och vill att fler ska upptäcka. Löpningen hjälper mig att slappna av. Långt och långsamt är min melodi.

För mig är loppet ett sätt att göra ämnet psykisk ohälsa mindre tabu. Det är underbart att se alla människor vid startlinjen som alla ser olika ut, som kan ha olika värderingar och mål och är på olika platser i livet, men som samlas för att, direkt eller indirekt, synliggöra att psykisk ohälsa kan drabba oss alla på ett eller annat sätt.

Vi ses på startlinjen i höst – mentalt eller fysiskt.

Johanna Hennberg

Ledamot i Mental Health Run. Föreläsare, (H)järnkoll Ung.

Jag blev engagerad i Mental Health Run genom att jag gick loppet 2017, och fick även personlig kontakt med Madeleine då vi medverkade i samma SVT-inslag om tränings positiva effekt för folk som lider av psykisk ohälsa. Ett speciellt perspektiv jag erbjuder som styrelseledamot är att jag har brukarerfarenhet av psykisk ohälsa, och att jag föreläser om denna som attitydambassadör i (H)järnkoll Ung. Därför brinner jag för allt som har med förbättrade förutsättningar för oss, inklusive fysisk träning som en del av patientens rehabilitering.

Hanna Kihlander

Ledamot i Mental Health Run. Kommunikatör

Jag har alltid arbetat med psykisk ohälsa, men på olika sätt genom åren. Jag har sett hur fysisk aktivitet kan hjälpa mot depressioner, men också sett vilka skador överträning vid tex ätstörningar kan ge. Mitt hjärta klappar för att hitta en rörelseglädje och en balans som är av godo. Jag är beteendevetare och journalist och arbetar som kommunikatör på organisationen Mind.

Valberedningen
Ordförande Terese Norstedt Hedman
Ledamot Julia Åhlin
Ledamot Björn Claesson

Revisorer
Amis Strandvide
Sofia Granqvist

 

Revisorsuppleanter
Cecilia Crona
Jenny Karlsson

Varför Mental Health Run?

Det behövs ofta inte några radikala förändringar av den fysiska aktiviteten för att se positiva förändringar i den mentala hälsan.

Det beror förstås på vilken nivå av aktivitet du utgår ifrån. Att promenera, springa eller på annat sätt komma upp i puls i 30 minuter tre dagar i veckan har visat sig minska lindriga eller medelsvåra depressiva tillstånd och även minska ångest. Svårare tillstånd behöver ofta medicinsk eller psykoterapeutisk behandling och den fysiska träningen ersätter inte dessa behandlingar, men den kompletterar behandlingarna och har även positiva bieffekter på den fysiska hälsan, exempelvis på hjärt- kärlhälsan.

Det har även visat sig att fysisk, pulshöjande träning förbättrar minnesfunktion och funktioner som ofta kan vara påverkade vid olika former av psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet kan bidra till att både förebygga och behandla psykisk ohälsa, genom att minska stressnivåer och stärka personens motståndskraft mot utveckling av psykisk sjukdom.

“Fysisk aktivitet får därför betraktas som en del i att förebygga och behandla psykisk ohälsa.”

Det är viktigt att påpeka att det inte är ditt eget fel att du drabbas av psykisk ohälsa, och det är inte enbart avsaknad av fysisk aktivitet som leder till mental ohälsa, utan det är ofta en kombination av genetiska, sociala och psykologiska faktorer som leder till att man utvecklar psykisk ohälsa. Även ekonomiska faktorer och olika livshändelser påverkar den mentala hälsan.

Det är också viktigt att komma ihåg att vi har olika förutsättningar att utföra fysiska aktiviteter beroende på olika mentala och fysiska funktionsvarianter. Fysisk aktivitet får därför betraktas som en del i att förebygga och behandla psykisk ohälsa. En liten, regelbunden ökning av den fysiska aktiviteten kan innebära en stor förbättring av din psykiska hälsa och ge dig en större motståndskraft mot psykisk ohälsa.

Det kan vara svårt att ensam klara av att ta sig iväg och träna, och därför vill Mental Health Run erbjuda en gemenskap och hjälpa till att hitta vägar till stöd för att komma i i gång med och bibehålla fysisk aktivitet i vardagen.

Mental Health Run vill verka för att fler människor är fysiskt aktiva och för en förbättrad mental hälsa genom fysisk aktivitet.

Hur Mental Health Run kom till

Vad säger man till personer vars närstående har tagit sitt liv?
Hur förklarar man att sjukdom kan drabba hjärnan, på samma sätt som det drabbar andra organ i kroppen

Detta är frågor jag ställts inför, i mitt arbete som läkare på en psykiatrisk klinik, men under våren 2015 ställs jag även inför dessa frågor som närstående.

När personer i ens närhet drabbas av psykisk ohälsa så inser man snabbt hur mycket tabu, fördomar och okunskap som fortfarande finns kring psykiatriska sjukdomar. Det är våren 2015 och trots att vi med avancerade tekniker kan undersöka vad som händer i hjärnan vid flera psykiatriska tillstånd, har vi fortfarande svårt att prata om det.

Själv har jag, en envis sporthatare, upptäckt löpningen och någonstans i Nackareservatet, utan vare sig en människa eller en pulsklocka i sikte, kommer jag på idén; jag ska ordna ett lopp.

Mina kreativa kollegor i STP fastnar direkt för idén och tillsammans med reklambyrån A New Dialogue, Hjärnkoll, Suicide Zero och SPF tar vi de första stegen till världens första Mental Health Run. Fem månaders senare står jag där i startfållan tillsammans med representanter från brukarföreningar, personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa, vårdpersonal, forskare och andra med ett intresse för psykisk hälsa och är så stolt över alla som jobbat med projektet.

Idag är Mental Health Run ett nätverk av olika organisationer över hela landet, som alla arbetar för bättre psykisk hälsa. Med flexibla priser och ett stort mått öppenhet och acceptans kring människors olikheter vill vi skapa en plats där alla är välkomna och tillsammans tar vi dagligen steg mot mindre stigma och bättre psykisk hälsa. Kom med oss på vägen!

Hälsningar,
Anna Malmqvist, initiativtagare av Mental Health Run