Mental Health Run presenterar vårdgivaren Bonliva Care som sponsor.

 

Alla personer är olika.

Den insikten har varit kärnan för oss som jobbar på Bonliva Care alltsedan starten och den har format vår verksamhet och den vård vi erbjuder alla våra patienter. Vi tror inte att en mall passar alla och därför skräddarsyr vi våra neuropsykiatriska utredningar och behandlingar för att passa varje individs unika behov.

När vi nu vill stötta ett viktigt ändamål så är Mental Health Run en självklar partner. För precis som vi så främjar och hyllar Mental Health Run allas olikheter – med ett lopp där alla ska kunna delta, oavsett bakgrund. Det tycker vi är fantastiskt!

Vi brinner för att normalisera psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer och tycker att det är viktigt att våga uppmärksamma och prata om psykiatriska diagnoser. Genom evenemang som Mental Health Run skapas goda förutsättningar för vidare dialog samtidigt som den fysiska hälsan främjas.

Vi vet också att mer forskning kring psykiatriska diagnoser är otroligt viktigt för att vi i framtiden ska kunna hjälpa våra patienter och deras anhöriga ännu bättre. Därför känns det extra bra att allt överskott från vårt sponsorskap går till Fonden för Psykisk Hälsa och att vi därmed stöttar deras betydelsefulla arbete.

Inför årets Mental Health Run kommer vi kraftsamla och bjuda in alla medarbetare från våra mottagningar i Stockholm, Falun, Norrköping och Skövde, samt medarbetarna från moderbolaget Bonliva som tidigare sponsrat loppet.

Nu ser vi fram mot den 30 september och hoppas på att få träffa dig där!

Benedicte Good

Verksamhetschef på Bonliva Care