Intervjuer

Anna Malmqvist, grundare till Mental Health Run

Du var den som kom på idén till MHR. Hur fick du idén?
Jag hade haft en jobbig tid efter att både en patient och en släkting tagit sina liv inom loppet av ett par veckor och hade fått se på nära håll hur oerhört hårt det drabbar människorna runt.
Jag ville därför göra något konstruktivt och skapa ett sammanhang där patienter, närstående, vårdpersonal, forskare, mediapersoner och andra med ett intresse för psykisk hälsa kunde samlas på ett avspänt sätt. Sen gillar jag själv att springa och har både läst om och upplevt löpningens goda effekter på den psykiska hälsan. 

Vad tänker du om loppets utveckling under åren från starten till vad det är idag?
När vi började så var vi en liten, men väldigt engagerad grupp, som bara hade fem månader på oss från idé till att loppet skulle gå av stapeln. Vi jobbade dygnet runt och fick fatta en massa snabba beslut hela tiden. MHR drivs fortfarande av eldsjälar som jobbar volontärt, men nu är arbetet mycket mer strukturerat och MHR har blivit en förening med styrelse. När
vi började var också syftet med loppet mycket mer spretigt, vi hade så många frågor (motverka stigma, utbilda om psykiska sjukdomar, slå hål på myter, vikten av fysisk träning vid psykisk ohälsa mm) vi ville driva samtidigt. Med åren har syftet med loppet blivit mer kondenserat till att handla om kopplingen fysisk och mental hälsa, vilket ger en annan tydlighet.

Deltar du fortfarande själv?
Absolut, jag har inte missat ett enda år och jag tycker banan är en av Stockholms vackraste! Tyvärr presterar jag visst sämre för varje år.

Varför är MHR viktigt?
MHR är viktigt både för att lyfta hur viktigt det är med fysisk träning vid psykisk ohälsa. Tyvärr är hjärtkärlsjukdomar överrepresenterade hos personer med psykiska sjukdomar och man har mycket att vinna på att komma igång med någon form av fysisk aktivitet. Sen tror jag
fortfarande att olika grupper som personer med egen erfarenhet, närstående, vårdpersonal, forskare och mediapersoner har mycket att lära av varandra och MHR är en bra plattform för att mötas. Jag lärde mig mycket av att arbeta så nära personer från patientföreningar och
detta har jag stor nytta av i mitt arbete som psykiatriker idag. 

På vilket sätt kan MHR göra skillnad/påverka?
MHR har genom åren varit med och spridit kunskap om kopplingen fysisk och mental hälsa. Sen är det också ett väldigt prestigelöst lopp som man deltar i helt på sina egna villkor. Jag blir extra glad när jag ser patientföreningar och psykiatriska mottagningar som gått ihop och tränat för att kunna delta tillsammans, det var exakt det jag hoppades skulle ske när jag drog igång loppet.

 

Av Hanna Kihlander